Αναζήτηση στον ιστότοπο

Result

183 results:
1. New items of the Library and Information Centre (October - December 2023)  
The file contains new items that have been inserted and catalogued in the Libraries Catalogue System from October until December of 2023 by the Library and Information Centre of the National and Kapod  
2. Operation of the Library of the School of Economics and Political Sciences during Christmas Holidays  
Opening hours during Christmas Holidays: 27/12/2023 - 29/12/2023:  8.30-16.00 03/01/2024 - 05/01/2024:  8.30-16.00 We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!  
3. Law  
General Information The Library of the School of Law of the National and Kapodistrian University of Athens (NKUA) covers the needs and demands of the members of the School and is committed to benefit  
4. Library of the School of Philosophy opening hours during the Christmas holidays  
During the Christmas holidays the Library of the School of Philosophy will be open from 8.30 to 16.00 on the following days: Thursday 28/12/23 to Friday 29/12/23 and Thursday 4/1/24 to Friday 5/1  
5. Economics and Political Sciences  
Library of the School of Economics and Political Sciences VISIT WEBSITE The Central Library of the School of Economics and Political Sciences (OPE) of the National and Kapodistrian University of  
6. The library of the School of Economics and Political Sciences (Aiolou and Sofokleous' buildings) is closed on Tuesday 05/12/2023 and Wednesday 06/12/2023  
On Tuesday 05/12/2023 and Wednesday 06/12/2023, the library of the School of Economics and Political Sciences (Aiolou and Sofokleous' buildings), will remain closed by Dean's office decision.  
7. Digiatal Collection of Scientific publications, research material and more  
Ψηφιακή Συλλογή «Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικό και άλλο υλικό » Η Ψηφιακή Συλλογή «Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικό και άλλο υλικό» περιλαμβάνει κάθε είδος επιστημονικά παραχθέντος  
8. Digital Collection of Graduate and Diploma Theses & Doctoral Dissertations ("Grey Literature")  
Ψηφιακή Συλλογή «Γκρίζας Βιβλιογραφίας» Η Ψηφιακή Συλλογή «Γκρίζας Βιβλιογραφίας» περιλαμβάνει Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες, καθώς και Διδακτορικές Διατριβές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών  
9. "Pergamos" Institutional Repository  
Europeana Selected content of "Pergamos" is indexed through the Europeana Thematic Network, which is funded by the European Commission under the eContentplus program, as part of the i2010  
10. Unified Search  
ACCESS Copyright laws apply to e-publishing. By making use of the e-resources and digital material please be advised that: *You agree to the legal provisions of the applicable legislation on copyrig  
Search results 1 until 10 of 183