Κάτοπτρον - Ελληνομνήμων

το  πληροφορικό σύστημα "Ελληνομνήμων" αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Ιστορικών Αρχείων του τμήματος ΜΙΘΕ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθ. Κ. Γαβρόγλου και περιείχε όλα τα φιλοσοφικά και επιστημονικά βιβλία που γράφτηκαν στην ελληνική γλώσσα από το 1600 έως το 1821.


Ο "Ελληνομνήμων" φιλοξενήθηκε στο Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών από τις 14 Οκτωβρίου 2005. Από τον Φεβρουάριο του 2009 ενσωματώθηκε στο ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα "ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ" (υπεύθυνοι υλοποίησης ήταν οι καθηγητές του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ  Ι. Ιωαννίδης και Μ. Χατζόπουλος), το οποίο διαχειρίζεται με ενιαίο τρόπο ιστορικές πληροφορίες, που αφορούν στην ελληνική παιδεία, στη φιλοσοφία και τις επιστήμες από το 17ο αι. έως τις αρχές του 19ου αι.Συνδεθείτε στο "Κάτοπτρον"